Sobre el projecte

CREAMAP.CAT és una eina de visualització geogràfica de la presència dels creadors catalans arreu del món. Mostra les activitats dutes a terme en diferents localitzacions identificant-les segons el seu àmbit cultural (arts escèniques, arts visuals, literatura, llengua i activitats de formació, entre altres).

El desenvolupament i la coordinació del projecte Creamap.cat l'ha dut a terme l'Institut Ramon Llull amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

 

Ús del mapa

Cada activitat cultural queda ubicada al mapa mitjançant una icona específica que la identifica amb la categoria artística a la que pertany. Si ens situem sobre les icones se’ns mostrarà l’autor i el títol de l’esdeveniment. Si cliquem la icona apareixerà un requadre amb més informació i podrem accedir a la fitxa completa de l’activitat.

Depenent de la proximitat física dels esdeveniments i del nivell de zoom del mapa, les icones es presenten agrupades en un clúster que indica amb un número quantes activitats conté. Els clústers desapareixen en augmentar el grau de zoom, quan les activitats que en formen part estan prou separades com per mostrar-se individualment.

Quan trobem diferents activitats solapades –compartint espai i coincidint en el temps- unes icones tapen a les altres. Per evitar que en perdem alguna s’activa una opció que ens permet veure totes les activitats exposades en espiral un cop cliquem sobre la icona superior, d’aquesta manera podem escollir la que ens interessa. 

Cerques

Les cerques en el mapa es poden filtrar per país, categoria i dates, també hi ha la possibilitat d’introduir en el cercador el nom de l’artista, de l’espectacle o de l’esdeveniment que es vol buscar. Per defecte la plana d’inici ens mostra el mapa amb les activitats destacades i més pròximes a la data actual.

El mapa es completa amb un llistat de les activitats individuals. En aquest llistat apareixeran el mateixos resultats que es mostren al mapa.  El mode de visualització dels llistats es pot modificar: podem optar pel format mosaic o per estructurar-lo en files. Després de fer una cerca podem escollir la manera en la que ordenem els resultats (data, creador, categoria). Tots els llistat es poden imprimir des de la versió d’escriptori del Creamap.cat.

Disseny adaptable

El Creamap.cat és una eina amb un disseny gràfic adaptable que permet ser consultada amb facilitat des de qualsevol dispositiu: PC, tablets i telèfons mòbils intel·ligents.